http://facebook.com/CampRestCom

Wymagane uprawnienia

Uprawnienia, które należy posiadać, aby móc jeździć różnego rodzaju kamperami przedstawiliśmy tutaj . Sprawa komplikuje się w sytuacji, kiedy ciągniemy przyczepę, postaramy się to w prosty sposób przedstawić poniżej, ale na początek trochę teorii.

Kategoria B, upoważnia nas do ciągania przyczep pojazdem, którego DMC nie przekracza 3500kg wraz z przyczepą (DMC auta + DMC przyczepy nie może być wyższe niż 3500kg). Należy pamiętać, że DMC przyczepy nie może przekraczać masy własnej pojazdu ciągnącego oraz wartości oznaczonej w pozycji O1 w dowodzie rejestracyjnym auta.

Na mocy Konwencji Wiedeńskiej suma DMC pojazdu ciągnącego i przyczepy może przekraczać 3500kg i  wynieść maksymalnie 4250kg, ale warunkiem jest ciągnięcie przyczepki lekkiej, czyli takiej której DMC wynosi maksymalnie 750kg.

Jeżeli chcielibyśmy ciągnąć takim pojazdem przyczepkę o DMC 751kg, musimy posiadać prawo jazdy kategorii B+E. Ta kategoria upoważnia nas do ciągania przyczepy, której DMC nie przekracza Masy Własnej pojazdu, ale pojazdem o DMC do 3500kg, czyli maksymalna waga zespołu pojazdów w tym wypadku nie może przekroczyć 7000kg.

Oczywiście uprawnienia uprawnieniami,  zawsze należy jednak sprawdzić  w dowodzie rejestracyjnym jak ciężkie przyczepy dany pojazd może ciągnąć uwzględniając powyższe.

Definicje

  • DMC (Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu) – czyli maksymalna waga pojazdu wraz z ładunkiem i pasażerami dopuszczona przez konstruktora
  • MW (Masa Własna pojazdu) – czyli waga pojazdu bez ładunku i pasażerów
  • Przyczepka lekka – DMC nie przekracza 750kg

Przykłady

Pojazd o DMC 1600kg (MW 1000kg) + przyczepka lekka DMC 600kg

uprawnienia-przyczepa1.jpg

Do prowadzenia takiego zespołu pojazdów wystarczy kategoria B, ponieważ suma DMC nie przekracza 3500kg i DMC przyczepy nie przekracza MW pojazdu ciągnącego.

Pojazd o DMC 1800kg (MW 1200kg) + przyczepa o DMC 1200kg

uprawnienia-przyczepa2.jpg

Do prowadzenia takiego zespołu pojazdów wystarczy kategoria B, ponieważ suma DMC nie przekracza 3500kg, ale przyczepa obowiązkowo musi być wyposażona w hamulec najazdowy

Pojazd o DMC 1800kg (MW 1000kg) + przyczepa o DMC 1200kg

uprawnienia-przyczepa3.jpg

Takiego zespołu pojazdów nie można prowadzić, ponieważ DMC przyczepy jest większe niż MW pojazdu ciągnącego.

Pojazd o DMC 3500kg (MW 3000kg) + przyczepa o DMC 750kg

Pojazd o DMC 3500kg (MW 3000kg) + przyczepa o DMC 750kg

Prowadząc taki zestaw, możemy legitymować się prawem jazdy kategorii B, ponieważ ciągniemy przyczepkę lekką i DMC zespołu pojazdów w takim wypadku może wynosić maksymalnie 4250kg. Należy pamiętać, że cały zestaw przekracza 3500kg i obowiązują nas dodatkowe opłaty drogowe. W Polsce należy posiadać system Viatoll do automatycznego poboru myta, a za granicą odpowiednie inne systemy lub winiety.

Pojazd o DMC 3000kg (MW 2000kg) + przyczepa o DMC 1200kg

uprawnienia-przyczepa4.jpg

Do prowadzenia takiego zestawu, wymagane jest prawo jazdy o kategorii B-96 która upoważnia nas do ciągnięcia przyczep, których DMC jest wyższe niż 750kg, ale nie większej niż 3500kg z zachowaniem stosunku DMC pojazdu do DMC przyczepy 1,33:1, czyli DMC pojazdu musi być większe o 33% od DMC przyczepy, a DMC całego zestawu nie może przekroczyć 4250 kg.

Należy również pamiętać, że cały zestaw przekracza 3500kg i obowiązują nas dodatkowe opłaty drogowe. W Polsce należy posiadać system Viatoll do automatycznego poboru myta, a za granicą odpowiednie inne systemy lub wienity.

Podsumowanie:
DMC auta ≤ 3500kg + DMC przyczepy >750kg = nie więcej niż 4250kg 

Pojazd o DMC 3000kg (MW 2000kg) + przyczepa o DMC 2000kg

Pojazd o DMC 3000kg (MW 2000kg) + przyczepa o DMC 2000kg

Do prowadzenia takiego zestawu, wymagane jest prawo jazdy o kategorii B+E które upoważnia nas do ciągnięcia przyczep, których DMC jest wyższe niż 750kg a DMC całego zestawu może być wyższe niż 4250kg.
DMC pojazdu nie może być wyższe niż 3500kg a MW musi być większa o 33% od DMC przyczepy.

Należy również pamiętać, że cały zestaw przekracza 3500kg i obowiązują nas dodatkowe opłaty drogowe. W Polsce należy posiadać system Viatoll do automatycznego poboru myta, a za granicą odpowiednie inne systemy lub wienity.

Podsumowanie:
DMC auta ≤ 3500kg + DMC przyczepy >750kg = więcej niż 4250kg

Pojazd o DMC 4000kg + przyczepa o DMC 5600kg

Pojazd o DMC 4000kg + przyczepa o DMC 5600kg

Do prowadzenia takiego zestawu, wymagane jest prawo jazdy o kategorii C+E które upoważnia nas do ciągnięcia przyczep, pojazdem o DMC wyższym niż 3,5t a DMC przyczepy może być wyższe od DMC pojazdu ciągnącego o 40%.

Należy również pamiętać, że cały zestaw przekracza 3500kg i obowiązują nas dodatkowe opłaty drogowe. W Polsce należy posiadać system Viatoll do automatycznego poboru myta, a za granicą odpowiednie inne systemy lub wienity.

Podsumowanie:
DMC auta > 3500kg
DMC przyczepy może być wyższe o 40% od DMC pojazdu 

Komentarze

Anonimowy
2018.01.28 08:58
Witam, czy ktoś się orientuje czy w Konwencji Wiedeńskiej jest zapisek o 1:33 ? Wiem, że np. w Niemczech nikt się tego nie czepia i patrzą tylko na uciąg samochodu.
Anonimowy
2017.07.02 11:44
Zapomniano o autach 4x4np.land rover discovery,ktory może ciągnąć 3.5t mimo ,że ma niższą masę właną.
Więcej