http://facebook.com/CampRestCom
Francja - oznaczenie martwego pola

Francja - oznaczenie martwego pola

Od 1 stycznia 2021r. Francja wprowadziła obowiązek oznakowania pojazdów pow. 3,5t nalepkami z ostrzeżeniem ′′Martwy punkt′′ (′′Attention! Angles Morts′′). Rozporządzenie to dotyczy także kamperów.

Uzasadnieniem tej decyzji jest troska o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, motocyklistów czy osób poruszających się na skuterach. Często nie są oni świadomi faktu bycia niewidocznymi dla kierowcy samochodu ciężarowego, czy autobusu.

"Martwe pole" - wytyczne dot. naklejki

martwe-polepng

Wielkość naklejek to 25Hx17W. Umieszczone one powinny być z tyłu, jak i po bokach pojazdu, 90 do 150 cm od powierzchni drogi.

Nie mogą one zakrywać świateł, urządzeń sygnalizujących, tabliczek znamionowych itp.

Za brak naklejek grozi grzywna w wysokości 135€ do 750€.

Gotowe do wydruku naklejki pobrać można bezpośrednio ze strony: www.securite-routiere.gouv.fr

Przewoźnicy z Niemiec i Holandii nie kryją oburzenia

Przedstawiciele firm transportowych z innych krajów Unii Europejskiej, działających na terenie Francji, są bardzo niezadowoleni z nowego obowiązku. Ich zdaniem został on wprowadzony za szybko i bez konsultacji ze środowiskiem. W wielu przypadkach umieszczenie naklejek jest niemożliwe, ze względu na budowę pojazdu.

Zamierzają zaskarżyć decyzję francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Komisji Europejskiej. Powołują się na niezgodność obowiązku posiadania naklejki z unijną dyrektywą dot. europejskiej homologacji pojazdów.

Jeżeli nic sie nie zmieni to madaty za brak naklejki będą nakładane od dnia 1.04.2021. 

Komentarze

Anonimowy
2021.03.02 16:10
Hi, I hope you are doing well. I want to contribute a guest post article to your website that may interest your readers. It would be of high quality and free of cost. You can choose the topic of the article from the topic ideas that I'll send you in my next email once you approve this offer. Please note that I will need you to give me a backlink within the guest post article. Please let me know if I shall send over some amazing topic ideas? Regards, Lindsay Johnson