http://facebook.com/CampRestCom
Paszport szczepionkowy – przepustka na wakacje?

Paszport szczepionkowy – przepustka na wakacje?

Po doświadczeniach długiego lockdownu i wielu ograniczeniach z tym związanych niczego tak bardzo nie pragniemy jak wakacyjnego wypoczynku. Ten sezon zapowiada się jednak dość specyficznie z racji nadal trwających obostrzeń.

W połowie marca Komisja Europejska ogłosiła prace nad tzw. paszportem szczepionkowym.

W praktyce ma on zawierać informacje o:

  • zaszczepieniu się przeciwko COVID-19
  • statusie ozdrowieńca
  • negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa

Zgodnie z informacją przekazaną przez rzecznika Komisji Europejskiej – państwa członkowskie uzgodniły już wytyczne w kwestii specyfikacji technicznej tego e-dokumentu.

To z kolei wpłynie na przyspieszenie prac legislacyjnych oraz informatycznych odnośnie całego projektu, który ma objąć wszystkie kraje członkowskie.

Paszport szczepionkowy wg informacji Komisji Europejskiej miałby zacząć obowiązywać od czerwca 2021r.

Komentarze

Anonimowy
2021.04.28 21:02
Hi, I hope you are doing well. I want to contribute a guest post article to your website that may interest your readers. It would be of high quality and free of cost. You can choose the topic of the article from the topic ideas that I'll send you in my next email once you approve this offer. Please note that I will need you to give me a backlink within the guest post article. Please let me know if I shall send over some amazing topic ideas? Regards, Ericka Gro