http://facebook.com/CampRestCom

Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa z nowym prezesem zarządu oraz planem działań na lata 2021-2022

29 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Polska Grupa Caravaningowa. Członkowie SPGC wybierali nowego prezesa oraz ustalili nowy plan działania organizacji na najbliższe dwa lata. Inne poruszane tematy to akcyza dla pojazdów zabudowanych na terenie Polski oraz plan promocji karawaningu poprzez zloty i inne wydarzenia.

Nowy zarząd PGC i cele

Pierwszym zagadnienie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Polska Grupa Caravaningowa, był wybór nowego Prezesa Zarządu organizacji. Stanowisko po ustępującej Joannie Woźnicy objął Dariusz Wawrzyniak, wcześniej członek komisji rewizyjnej SPGC, związany z branżą od 10 lat poprzez organizację Salonu Caravaningowego przy Poznań Motor Show, targów Caravans Salon Poland oraz 13. edycji Ogólnopolskiego Zlotu Caravaningowego.

Plan działań PGC na lata 2021-2022

Kolejnym ważnym tematem było omówienie planu działania i celów strategicznych organizacji na najbliższe dwa lata. Dalsza działalność SPGC będzie kontynuacją dotychczasowego kursu wraz z rozszerzaniem promocji kultury karawaningu w Polsce, poprzez zloty kamperowe organizowane przy imprezach i wydarzeniach, które nie są stricte branżowe i związane z karawaningiem, ale ich tematyka, może zostać w sposób kreatywny powiązania z kulturą kempingową.  Ważne miejsce w dalszych pracach stowarzyszenia będzie zajmować bezpieczeństwo podróży i włączanie się w akcje i wydarzenia, które promują odpowiedzialną jazdę i zachowanie w podróży.

Osobnym punktem obrad była dalsza koordynacja rozmów branży w temacie zmian dotyczących podatków akcyzowych, które w ostatnich tygodniach wywołały bardzo duże poruszenie na rynku. Stowarzyszenie będzie w dalszym ciągu walczyć o to, aby oprócz okresu moratorium, branża uzyskała więcej korzyści czy zwolnień w tej kwestii, co pozwoli na realny rozwój polskich producentów oraz wzrost konkurencyjności ich produktów na rynku krajowym.

O szczegółach kolejnych działań Stowarzyszenie będzie informować już w najbliższych tygodniach w kolejnych komunikatach.

Kontakt dla mediów:

Dariusz Wawrzyniak

Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa

 

Stowarzyszenie Polska Grupa Caravaningowa powstało w 2019 roku z inicjatywy wielu osób z branży m.in. dealerów pojazdów, producentów pojazdów specjalnych kempingowych, wystawców, przedstawicieli wypożyczalni pojazdów kempingowych i mediów. Wzorem dla nas są działające od wielu lat organizacje europejskie. Nasza działalność koncentruje się na potrzebach branży caravaningowej i campingowej w Polsce , co warunkuje j skuteczność. Dla Stowarzyszenia Polska Grupa Caravaningowa istotne znaczenie ma to, że członkami będą zarówno małe, średnie, jak i duże firmy oraz osoby fizyczne.

Komentarze

Anonimowy
2021.05.11 08:51
Hi, I want to contribute high-quality content to your website in form of a guest post through a simple 3 step process. 1. I will send three amazing topic ideas that are up to the trend and your readers' interest 2. You need to choose one topic out of those. 3. I will then send a high-quality, plagiarism-free article on that topic. You will just have to publish it with one do-follow backlink to my website. It will be a win-win. Please let me know if we shall start with step 1? Best, Aliza Zulfiqar