http://facebook.com/CampRestCom
Akcyza od kampera

Ustawa o podatku akcyzowym od kamperów odsunięta w czasie o rok

Od jakiegoś czasu w środowisku entuzjastów mobilnego wypoczynku, a także producentów zabudów kempingowych głośno było o procedowanych przez Sejm i Senat zmianach ustalających stawkę podatku akcyzowego na poziomie 18,6%

Po uchwaleniu w Sejmie ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym trafiła ona do Senatu, który wprowadził do niej 25 poprawek.

W kształcie po zmianach dziś ponownie była procedowana w Sejmie, a wokół głosowania rozgorzała prawdziwa burza. Wynik? Ostatecznie głosami posłów samej Zjednoczonej Prawicy (najpierw samego PiS, a następnie Solidarnej Polski/Porozumienia) PiS przegrało w głosowaniach.

Wprowadzenie podatku akcyzowego odsunie się w związku z tym w czasie o rok (do 1.07.2022)

Warto przy tej okazji podkreślić rolę, jaką odegrali w tej batalii zarówno politycy różnych opcji, jak i przedstawiciele Polskiej Grupy Caravaningowej.

Branża i rodzimi producenci muszą pokazać siłę i nie mogą rzucić rękawicy. Systematyczne i konsekwentne działania na rzecz eliminacji szkodliwych dla tego segmentu rynku regulacji i obciążeń muszą zostać przez rządzących dostrzeżone.

Trzymamy kciuki za powodzenie dalszych kroków zmierzających do zniesienia tych przepisów przed upływem vacatio legis. Dzisiejsze głosowanie jasno pokazało, że w tak ważnych sprawach posłowie także potrafią wznieść się ponad panujące podziały.

Komentarze

Anonimowy
2021.04.10 20:20
Hi, How are you doing? I am reaching to contribute a high-quality guest post article to your website. It is a simple 3 step process: 1. I will suggest you 3 topic ideas that will resonate with your audience's interest. 2. You will choose one topic out of those 3. I will then send you a high- quality, plagiarism-free article on that chosen topic. In return for the high-quality article, I would just need you to give me one do-follow backlink within the article. Please let me know if we shall start with the first step? Best, Crist Roy