http://facebook.com/CampRestCom

Przepisy ruchu drogowego w Bułgarii

Więcej państw


Dozwolone prędkości w Bułgarii

Wymagane dokumenty w Bułgarii

Dokumenty zezwalające na wyjazd Dowód osobisty ważny minimum 6 miesięcy
lub paszport ważny minimum 3 miesiące
Ubezpieczenie Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu - OC, zalecane jest również posiadanie ubezpieczenia NNW, kosztów leczenia oraz karty NFZ-EKUZ

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu w Bułgarii

CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OKObowiązkowo powinna być używana przez kierowce i wszystkich pasażerów w przypadku opuszczania samochodu w terenie niezabudowanym, drogach szybkiego ruchu i autostradach
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OK
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OK
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OK
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody 1,6mm
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Okres zimowy trwa od listopada do marca. W tym czasie pojazdy zarejestrowane w Bułgarii muszą być wyposażone w opony zimowe, w przypadku pojazdów z zagraniczną rejestracją posiadanie opon zimowych nie jest obowiązkowe, a jedynie zalecane. 
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Używanie jest dozwolone, jeżeli warunki atmosferyczne są złe a na drogach zalega śnieg, władze bułgarskie, mogą nakazać używania łańcuchów śniegowych na niektórych odcinkach dróg. Maksymalna dozwolona prędkość do 50 km/h
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Obowiązek posiadania dodatkowych lusterek bocznych (jeżeli przyczepa jest szersza od pojazdu ciągnącego), dodatkowy trójkąt ostrzegawczy
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Zalecane
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Brak specjalnych przepisów
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Brak specjalnych przepisów

Inne obostrzenia prawne w Bułgarii

CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody 0,5‰
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OKObowiązkowo przez całą dobę w okresie od 1 listopada do 31 marca
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OK
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Zakaz przewożenia dzieci (do lat 12) na przednim siedzeniu samochodu o ile nie są zabezpieczone odpowiednim do ich wzrostu urządzeniem zabezpieczającym
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Zakaz noclegów poza kampingami

PZM Travel Dane przygotowane przy współpracy z PZM Travel

 

Opłaty drogowe w Bułgarii

Wymagane winiety, ich koszt jest zależny od kategorii i klasy emisji spalin pojazdu oraz okresu ważności

  1 - dniowa 7 - dniowa 1 - miesięczna 1 - roczna
DMC < 3,5t EURO 0,1,2 brak € 5,00 € 13,00 € 34,00
EURO 3,4,5 brak € 5,00 € 13,00 € 34,00
DMC > 3,5t EURO 0,1,2 € 7,00 € 38,00 € 110,00 € 665,00
EURO 3,4,5 € 7,00 € 30,00 € 85,00 € 511,00

Ważne telefony w Bułgarii

Europejski numer alarmowy 112
Pomoc drogowa +359 291 146 (UAB)
Ambasada RP +359 29 87 26 10

Dane zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy pamiętać, że pierwszeństwo mają zawsze przepisy ruchu drogowego obowiązujące w danym kraju. Portal nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wykorzystania zamieszczonych tutaj informacji.

Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowym, którą podpisało wiele krajów ustala tylko minimalne cechy pojazdów samochodowych i przyczep uczestniczących w ruchu międzynarodowym. Jednocześnie daje możliwość aby dany kraj mógł rozszerzyć i zaostrzyć swoje wymagania co do pojazdów poruszających się po ich drogach, zatem warto sprawdzić przed wyjazdem jakie dodatkowe wyposażenie pojazdu obowiązuje w danym kraju, żeby uniknąć niepotrzebnych dyskusji z policją o Konwencji Wiedeńskiej.

Komentarze