http://facebook.com/CampRestCom

Przepisy ruchu drogowego w Czechach

Więcej państw


Dozwolone prędkości w Czechach

Wymagane dokumenty w Czechach

Dokumenty zezwalające na wyjazd Dowód osobisty ważny minimum 6 miesięcy
lub paszport ważny minimum 3 miesiące
Ubezpieczenie Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu - OC, zalecane jest również posiadanie ubezpieczenia NNW, kosztów leczenia oraz karty NFZ-EKUZ

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu w Czechach

CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OKObowiązkowo powinna być używana przez kierowce i wszystkich pasażerów w przypadku opuszczania samochodu w terenie niezabudowanym, drogach szybkiego ruchu i autostradach - KAMIZELKA POWINNA BYĆ W KABINIE KIEROWCY A NIE W BAGAŻNIKU !
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OK
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OK
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OK
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody 1,6mm (opony letnie); 4mm (opony zimowe)
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody

Wymagane w okresie od 1 listopada do 31 marca na drogach, na których jest zakaz używania soli, ewentualnie dopuszcza się używanie na tych drogach łańcuchów śniegowych. Znak drogowy sygnalizujący początek drogi na której nie używa się soli.

Opony zimowe powinny być zamontowane w następujący sposób:

a)       pojazdy do 3,5 tony: opony zimowe o głębokości rzeźby bieżnika min. 4mm, na wszystkich kołach pojazdu;

b)       pojazdy powyżej 3,5 tony: opony zimowe o głębokości rzeźby bieżnika min. 6 mm, na wszystkich kołach pojazdu.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych ( temperatura poniżej4C, opady śniegu, oblodzenie dróg), opony zimowe są obowiązkowe także poza wyznaczonym okresem. 

CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Dozwolone jeżeli warstwa śniegu lub lodu znajduje się na drodze
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Obowiązek posiadania dodatkowych lusterek bocznych, dodatkowy trójkąt ostrzegawczy
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OK oraz komplet bezpieczników
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OK
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Brak specjalnych przepisów

Inne obostrzenia prawne w Czechach

CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody 0‰
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OKObowiązkowo przez 24h
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OK
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Zakaz przewożenia dzieci (o wadze poniżej 36kg i wzroście poniżej 150cm) bez odpowiednich fotelików lub podwyższeń przystosowanych do wzrostu dziecka
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Zezwala się na nocleg na parkingach autostradowych, ulicach i placach

PZM Travel Dane przygotowane przy współpracy z PZM Travel

 

Opłaty drogowe w Czechach

Korzystanie z autostrad jest płatne na podstawie winiety dla pojazdów o DMC<3,5t.

Pojazdy o DMC >3,5t podlegają opłatom w systemie elektronicznym, więcej informacji na www.premid.cz

Kup winiety jeszcze przed wyjazdem w Polsce w PZM TRAVEL.

Ważne telefony w Czechach

Europejski numer alarmowy 112
Pomoc drogowa +420 261 104 123
Ambasada RP +420 257 099 500

Dane zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy pamiętać, że pierwszeństwo mają zawsze przepisy ruchu drogowego obowiązujące w danym kraju. Portal nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wykorzystania zamieszczonych tutaj informacji.

Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowym, którą podpisało wiele krajów ustala tylko minimalne cechy pojazdów samochodowych i przyczep uczestniczących w ruchu międzynarodowym. Jednocześnie daje możliwość aby dany kraj mógł rozszerzyć i zaostrzyć swoje wymagania co do pojazdów poruszających się po ich drogach, zatem warto sprawdzić przed wyjazdem jakie dodatkowe wyposażenie pojazdu obowiązuje w danym kraju, żeby uniknąć niepotrzebnych dyskusji z policją o Konwencji Wiedeńskiej.

Komentarze