http://facebook.com/CampRestCom

Przepisy ruchu drogowego w Szwajcarii

Więcej państw


Dozwolone prędkości w Szwajcarii

Wymagane dokumenty w Szwajcarii

Dokumenty zezwalające na wyjazd Dowód osobisty ważny minimum 6 miesięcy
lub paszport ważny minimum 3 miesiące
Ubezpieczenie Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu - OC, zalecane jest również posiadanie ubezpieczenia NNW, kosztów leczenia z rozszerzeniem o klauzulę dotyczącą pokrycia kosztów transportu medycznego do kraju

Obowiązkowe wyposażenie pojazdu w Szwajcarii

CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Brak specjalnych przepisów
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Zalecana
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OK
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Zalecana
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody 1,6mm (opony letnie); 4mm (opony zimowe)
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Brak specjalnych przepisów ale kierowca który utrudnia ruch ze względu na jego nieprzystosowanie do warunków atmosferycznych karany jest mandatem
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Dozwolone na wszystkich kołach od 1 listopada do 30 kwietnia (pojazd z rejestracją zagraniczną, może używać opon okolcowanych na terenie Szwajcarii, tylko i wyłącznie jeżeli przepisy kraju rejestracji na to zezwalają)
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Dozwolone jeżeli warstwa śniegu lub lodu znajduje się na drodze, obowiązek używania na drogach gdzie oznakowanie tego nakazuje
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Obowiązek posiadania dodatkowych lusterek bocznych (jeżeli przyczepa jest szersza od pojazdu ciągnącego), dodatkowy trójkąt ostrzegawczy
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Brak specjalnych przepisów
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Brak specjalnych przepisów
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Brak specjalnych przepisów

Inne obostrzenia prawne w Szwajcarii

CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody 0,5‰
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Obowiązkowo 24h, przez cały rok
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody OK
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Dzieci w wieku do 12 lat i wzroście do 150cm muszą być przewożone w specjalnych fotelikach lub podwyższeniach. Obowiązuje zakaz przewozu dzieci do lat 7 na przednich siedzeniach. 
CampRest.com - Caravaning | Informacje | Nowości | Relacje | Przygody Zezwala się na nocleg na parkingach autostradowych, ulicach i placach. Zawsze należy uważać na regionalne ograniczenia i najlepiej zapytać lokalnej ludności czy takie zakazy nie występują

PZM Travel Dane przygotowane przy współpracy z PZM Travel

 

Opłaty drogowe w Szwajcarii

Aby poruszać się drogami w Szwajcarii, należy wykupić winietę. Koszt winiety dla pojazdów do 3,5t to 40 CHF i ważna jest od 1 grudnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku następnego (14miesięcy). Pojazdy z przyczepą zobowiązane są do posiadania 2 winiet, osobno na pojazd i osobno na przyczepę. Kierowcy pojazdów (inne niż handlowe) o wadze powyżej 3,5t zobowiązani są do wykupienia odpowiednio innych winiet w zależności od wagi i kategorii pojazdu. Dodatkowo płatne są przejazdy tunelami.

Kup winiety jeszcze przed wyjazdem w Polsce w PZM TRAVEL.

Ważne telefony w Szwajcarii

Europejski numer alarmowy 112
Pomoc drogowa 140 (TCS)
Ambasada RP +41 31 358 02 40
Ambasada RP
(tel dyżurny)
+41 31 358 0 202

Dane zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy pamiętać, że pierwszeństwo mają zawsze przepisy ruchu drogowego obowiązujące w danym kraju. Portal nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wykorzystania zamieszczonych tutaj informacji.

Konwencja Wiedeńska o ruchu drogowym, którą podpisało wiele krajów ustala tylko minimalne cechy pojazdów samochodowych i przyczep uczestniczących w ruchu międzynarodowym. Jednocześnie daje możliwość aby dany kraj mógł rozszerzyć i zaostrzyć swoje wymagania co do pojazdów poruszających się po ich drogach, zatem warto sprawdzić przed wyjazdem jakie dodatkowe wyposażenie pojazdu obowiązuje w danym kraju, żeby uniknąć niepotrzebnych dyskusji z policją o Konwencji Wiedeńskiej.

Komentarze

Anonimowy
2019.09.03 23:15
by poruszać się po szwajcari nie potrzeba winiety. Winiety są potrzebne wyłącznie na autostrady i drogi szybkiego ruchu.
Anonimowy
2017.10.16 19:11
Jaki jest mandat za małą odległość miedzy autami ???
Więcej