http://facebook.com/CampRestCom

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (polityka prywatności)

 1. Administratorem Twoich danych osobowych S-Trans, Piotr Kozłowski z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Świerkowa 28, NIP PL9372364105, REGON: 072911180, zwany dalej: Administratorem.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest świadczenie na Twoją rzecz usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępnych pod adresem www.camprest.com (art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016). Może się jednak zdarzyć, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na innej podstawie, w szczególności na podstawie zgody, której nam udzieliłaś lub udzieliłeś, np. przy rejestracji konta, albo w z związku z udziałem w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia). Ponieważ ta strona zawiera informacje ogólne, nie jesteśmy w stanie zebrać danych o wszystkich umowach i wszystkich zgodach, jakimi dysponujemy. Pamiętaj jednak – jeśli masz wątpliwości czy pytania w tym zakresie, zawsze możesz do nas napisać lub zadzwonić, a dokładnie wyjaśnimy Ci, na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane. Nie przetwarzamy danych osobowych bez podstawy prawnej.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją usług albo wyłącznie dla celów wskazanych przez Administratora w momencie wyrażania Zgody.
 4. Podanie danych osobowych w celu rejestracji konta w ramach usług nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe, chyba że korzystasz z opcji logowania przez Facebook’a. W przypadku zgody, jej niepodanie spowoduje, że Administrator nie będzie mógł świadczyć na Twoją rzecz określonych usług lub innych świadczeń (np. udziału w konkursie).
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez czas świadczenia usługi i/lub przez okres przewidziany prawem (dla celów statystycznych, czy podatkowych).
 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. Urząd Skarbowy), a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi pomocnicze, w celu wykonania usług lub innych świadczeń (w przypadku zgody), tj. w szczególności podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, księgowe i podobne. Z podmiotami takimi mamy podpisane odpowiednie umowy, gwarantujące odpowiednie bezpieczeństwo i zgodność z prawem.
 7. Pamiętaj, że masz prawo (w określonych prawem sytuacjach) dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, możesz dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Twoje dane nie są przekazywane poza obszar EOG.
 10. Informacja o ciasteczkach (cookies) dostępna jest dodatkowo pod adresem www.camprest.com/pl/cookies
 11. Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania czy uwagi odnośnie przetwarzania Twoich danych firmę S-Trans, Piotr Kozlowski, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@camprest.com.